Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przyjmowanie dokumentów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przyjmowanie dokumentów

 

 

Przyjmowanie dokumentów na studia II stopnia odbywa się zgodnie z TERMINARZEM REKRUTACJI

 

Miejsce przyjmowania dokumentów

KOMISJE REKRUTACYJNE

MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

architektura krajobrazu,  ogrodnictwo

  KOLEGIUM ZEMBALA „SZKLANA PLOMBA”

ul. Dąbrowskiego 159

sala nr 15 (parter)

rolnictwo

BUDYNEK WYDZ. ROLN., OGROD. i BIOINŻ.

ul. Szydłowska 50

sala wykładowa (parter)

Wydział Leśny i Technologii Drewna

ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

KOLEGIUM CIESZKOWSKICH

ul. Wojska Polskiego 71C

sala C4 (II piętro)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

biologia stosowana,  zootechnika

KOLEGIUM GAWĘCKIEGO

ul. Wołyńska 33

sala wykładowa (parter)

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

dietetyka

BUDYNEK W. NAUK o ŻYWN. i ŻYWIENIU

ul. Wojska Polskiego 31/33

sala nr 206 (II piętro)

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

gospodarka przestrzenna,  inżynieria  środowiska

BUDYNEK WYDZ. INŻ. ŚROD. i INŻ. MECH.

ul. Piątkowska 94, wejście E

sala nr 101

ekoenergetyka,  inżynieria rolnicza

KATEDRA INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW

ul. Wojska Polskiego 50

hala maszyn (brama od strony dziedzińca)

Wydział Ekonomiczny

ekonomia,  finanse i rachunkowość

COLLEGIUM MAXIMUM

ul. Wojska Polskiego 28

sala nr 162  (I piętro)

 

 

Ważne!

 

Do budynku UPP mogą wejść osoby składające dokumenty związane z przyjęciem na studia jeśli są zdrowe, bez oznak podejrzenia infekcji/zakażeń SARS-CoV-2.

Osoby te powinni posiadać własny długopis.

Czekając na wejście do pomieszczenia, w którym działa Komisja, interesanci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m pomiędzy sobą.

Do członków Komisji może podejść wyłącznie osoba z osłoniętymi ustami i nosem (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica).

Przed podejściem do Komisji należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

Bezpośrednio po załatwieniu sprawy, należy wyjść z budynku UPP najkrótszą drogą.

 

 

PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW POCZTĄ

 

Ze względu na konieczność potwierdzenia kopii dyplomu ukończenia studiów przez pracownika Uczelni, prosimy o przesyłanie oryginału dyplomu ukończenia studiów, jego odpisu lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału).

Dokumenty te, oczywiście zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:   

 

 

Adres do korespondencji:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

Wydział (nazwa)

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań