Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rezygnacja z podjęcia studiów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rezygnacja z podjęcia studiów

 

W przypadku rezygnacji ze studiów, kandydat jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji na specjalnym formularzu.

 

Oświadczenie można przesłać: pocztą zwykłą na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dział Studiów i Spraw Studenckich

ul. Wojska Polskiego 28,  60-637 Poznań, pokój 123

lub

zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: dsiss@up.poznan.pl

 

Formularz rezygnacji