Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studia Podyplomowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studia Podyplomowe

 

 

Studia podyplomowe to doskonały sposób na uzupełnienie swojej wiedzy i umiejętności. Przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem co najmniej pierwszego stopnia. To bardzo dobry początek kariery i zaspokojenie niedosytu wiedzy specjalistycznej, a jednocześnie znalezienie pomysłu na własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oferta studiów podyplomowych jest bardzo zróżnicowana,  a każdy kandydat znajdzie coś interesującego dla siebie.

Chcesz znaleźć pracę marzeń!!!

Poszerzać swoje kompetencje!!!

Kształtować swoją ścieżkę kariery!!!

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na stronach www wydziałów oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego
 

Wysokość opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 określa Zarządzenie nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2022/2023 

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

  • Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej
  • Ochronna różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem
  • Hortiterapia 
  • Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół
  • Miejskie Ogrodnictwo

 

Więcej informacji - https://wroib.up.poznan.pl/studia-podyplomowe/

 

Wydział Leśny i Technologii Drewna

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Wydział Ekonomiczny