Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Terminarz rekrutacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Terminarz rekrutacji

 

Szczególowy terminarz rekrutacji na rok 2022/2023

 

 1 czerwca - 10 lipca 2022 r. -  elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

10 lipca 2022 r. - końcowy termin wpisania ocen ze świadectwa maturalnego na rkk

14 lipca 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy rezerwowej

18-19 lipca 2022 r. w godz. 8.00-16.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia *

 

20 lipca 2022 r. - ogłoszenie listy kandydtów zakwalifikowanych z listy rezerwowej oraz informacja o wolnych miejscach

22 lipca 2022 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumnetów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej *

 

25 lipca 2022 r. -  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej oraz kandydatów zakwalifikowanych w turze wewnętrznej na kierunki z wolnymi miejscami 

27 lipca  2022 r. w godz. 9.00 – 14.00 Składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych w turze wewnętrznej* 

 

 

II rekrutacja na kierunki z wolnymi miejscami 

 

Elektroniczna rejestracjakndydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

  1-25 sierpnia 2022 r. elektroniczna rejestracja kandydatów (na kierunki  z wolnymi miejscami)

 

26 sierpnia 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na rkk

29 sierpnia 2022 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia *

 

 

III rekrutacja na kierunki z wolnymi miejscami 

 

Elektroniczna rejestracjakndydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

  1-18 września 2022 r. - elektroniczna rejestracja kandydatów (na kierunki  z wolnymi miejscami)

 

19 września 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

21 września 2022 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia *

 

 

* Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia I stopnia określa Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2022 Rektora UPP z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie terminarza rekrutacji na studia I i II stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023