Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Terminarz rekrutacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Terminarz rekrutacji

 

Szczególowy terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego

w roku akademickim 2023/2024

 

 

 2 stycznia - 19 lutego 2024 r.   elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie kandydata (rkk), oddzielne dla każdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z uregulowaną opłatą rekrutacyjną Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy okazać wraz ze składanymi dokumentami

 

 

 

20 lutego 2024 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

22-23 lutego 2024 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia *

 

 

* Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia I stopnia określa Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2023 Rektora UPP z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie terminarza rekrutacji na studia I i II stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2023/2024