Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Terminarz rekrutacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Terminarz rekrutacji

 

Szczególowy terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

 

 2 stycznia - 19 lutego 2023 r. -  elektroniczna rejestracja kandydatów 

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

 20 lutego 2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

 

 22-23 lutego 2023 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumnetów na studia*

 

 

 

 

* Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia II stopnia określa Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2022 Rektora UPP z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie terminarza rekrutacji na studia I stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023