Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Terminarz rekrutacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Terminarz rekrutacji

 

Szczególowy terminarz rekrutacji na rok 2022/2023

 

 1 czerwca - 24 lipca 2022 r. -  elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

24 lipca 2022 r. - końcowy termin wprowadzenia wyniku ukończenia studiów I stopnia na rkk

25 lipca 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

27 lipca 2022 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumnetów na studia *

 

 

II rekrutacja na kierunki z wolnymi miejscami 

 

Elektroniczna rejestracjakndydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

  1-25 sierpnia 2022 r. elektroniczna rejestracja kandydatów (na kierunki  z wolnymi miejscami) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

 

26 sierpnia 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

29 sierpnia 2022 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia *

 

 

III rekrutacja na kierunki z wolnymi miejscami 

 

Elektroniczna rejestracjakndydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

  1-18 września 2022 r. - elektroniczna rejestracja kandydatów (na kierunki  z wolnymi miejscami) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

 

19 września 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

21 września 2022 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia *

 

* Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia I stopnia określa Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2022 Rektora UPP z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie terminarza rekrutacji na studia I stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023