Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

 

Przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska

 

 

biotechnologia, ochrona środowiska, rolnictwo

507 927 291 rekwro_1@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Piotr Urbański 

   

architektura krajobrazu, ogrodnictwo 

507 927 258 rekwro_2@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt

 

 

leśnictwo (studia stacjonarne)

507 927 286 rekwld_1@up.poznan.pl

leśnictwo (studia niestacjonarne)

505 030 424 rekwld_2@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Edward Roszyk    
 

projektowanie mebli, technologia drewna 

 

 

507 926 981

 

 

rekwld_3@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz       

 

 

biologia stosowana, weterynaria, zootechnika 

504 626 189 rekwwz@up.poznan.pl
Przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka 

507 927 256 rekwnz_1@up.poznan.pl

dietetyka, jakość i bezpieczeństwo żywności

514 901 104 rekwnz_2@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR  dr inż. Mirosław Czechlowski   

 

 

ekoenergetyka, informatyka i inżynieria danych, inżynieria rolnicza 

507 927 276

rekwi_2@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR  prof. UPP dr hab. Rafał Stasik   

   

gospodarka przestrzenna, inżynieria ochrony klimatu, inżynieria środowiska, inżynieria hydrotechniczna, 

507 927 254 rekwi_1@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Rafał Baum       

 

 

ekonomia, finanse i rachunkowość 

507 926 248 rekwe@up.poznan.pl