Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

 

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Nr telefonu

Adres e-mail

Przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska

 

 

biotechnologia, ochrona środowiska, rolnictwo

507 927 291 rekwro_1@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Piotr Urbański

   

architektura krajobrazu, ogrodnictwo

507 927 258 rekwro_2@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt

 

 

leśnictwo (studia stacjonarne), ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

507 927 286 rekwld_1@up.poznan.pl

leśnictwo (studia niestacjonarne)

505 030 424 rekwld_2@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Edward Roszyk

   

projektowanie mebli, technologia drewna    

507 926 981

rekwld_3@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz

 

 

biologia stosowana, zootechnika

504 626 189 rekwwz@up.poznan.pl

Przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka 

507 927 256 rekwnz_1@up.poznan.pl

dietetyka

514 901 104 rekwnz_2@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR dr inż. Mirosław Czechlowski 

 

 

ekoenergetyka, informatyka i inżynieria danych, inżynieria rolnicza

507 927 276 rekwi_2@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr inż. Rafał Stasik

   

gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska

507 927 254 rekwi_1@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr inż. Rafał Baum       

 

 

ekonomia, finanse i rachunkowość 

507 926 248 rekwe@up.poznan.pl