Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zalecenia Inspektoratu BHPiOP UPP dotyczące organizacji miejsca pracy! | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zalecenia Inspektoratu BHPiOP UPP dotyczące organizacji miejsca pracy!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii  

 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020r. rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) w związku z wystąpieniem koronawirusa (COVID-19) 

 

w okresie od  2 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r.:

 

  1. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
  2. Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek jednorazowych lub korzystać z dostępnych płynów do dezynfekcji rąk.

 

WYDZIAŁY