Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uroczystość promocji doktorskiej oraz wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, odznaczeń państwowych oraz medali | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uroczystość promocji doktorskiej oraz wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, odznaczeń państwowych oraz medali

 

W ramach obchodów Dnia Patrona Uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego w dniu 24 listopada 2023 r. odbędzie się:

 • o godz. 10.00 w Biocentrum - uroczystość Promocji doktorskiej oraz wręczenia dyplomów doktorskich, habilitacyjnych i listu gratulacyjnego osobom, które uzyskały stopnie naukowe w roku akademickim 2022/2023. Podczas uroczystości zostaną wręczone odznaczenia państwowe: Medale Za Długoletnią Służbę i Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz medale okolicznościowe naszego Uniwersytetu: „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” i Medale „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” -  pracownikom szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu oraz osobom współpracującym z Uczelnią.

 

Na czas uroczystości od 10.00 do 13.00, decyzją JM Rektora Uniwerstetu Przyrodniczego w Poznaniu, ustanawia się godziny rekorskie. 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w 5 dziedzinach nauki i 10 dyscyplinach naukowych. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych ogłoszoną w rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  (Dz.U.2022.2202) nasza Uczelnia posiada uprawnienia w następujących dziedzinach  nauki i dyscyplinach naukowych:

 1. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:
 • Inżynieria mechaniczna;
 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 1. Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:
 • Rolnictwo i ogrodnictwo;
 • Nauki leśne;
 • Technologia żywności żywienia;
 • Zootechnika i rybactwo;
 1. Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:
 • Ekonomia i finanse;
 1. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:
 •  Nauki biologiczne;
 •  Biotechnologia;
 1. Dziedzina nauk weterynaryjnych w dyscyplinie:
 •  Weterynaria.

 

Listy osób odbierających odznaczenia i medale okolicznościowe oraz dyplomy potwierdzające nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz listy gratulacyjne znajdują się w załącznikach:

WYDZIAŁY