Uregulowania wewnętrzne

Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 27 września 2018 roku 

Zarządzenie nr 95/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostosowanego do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Komunikat nr 4 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie naukowej.