Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WIZJA I MISJA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WIZJA I MISJA

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w swojej długofalowej wizji podkreśla przede wszystkim chęć  kształcenia i badań naukowych, które wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom kraju i regionu Wielkopolski. W głównych założeniach strategii podkreśla się dążenie do tego aby być:

  • silnym ośrodkiem naukowym w zakresie nauk przyrodniczych,
  • atrakcyjnym miejscem zdobywania wiedzy, wyróżniającym się wysoką jakością kształcenia,
  • cenionym partnerem w zakresie badań i rozwoju,
  • sprawnie zarządzaną uczelnią akademicką,
  • jednostką naukowa o nowoczesnej infrastrukturze dydaktycznej i naukowej,
  • uczelnią dbającą o tradycję, historię, cieszącą się uznaniem i szacunkiem społeczeństwa.

 

Misja kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym jest ściśle związana z badaniami naukowymi, w których uwzględnia się nowe obszary wiedzy i zmieniające się potrzeby człowieka. Osiągnięcia naukowe są upowszechniane na forum krajowym i międzynarodowym, będąc przedmiotem transferu wiedzy do praktyki społeczno-gospodarczej oraz tworzenia więzi z przemysłem.

 

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU NA LATA 2016-2022

WYDZIAŁY