Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6.08.2019

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje zaktualizowaną listę pracowników posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w poszczególnych dyscyplinach.

 

Rozdział mandatów dla poszczególnych dyscyplin naukowych zostanie podany 8.08.2019

 

Zgłaszanie kandydatów będzie odbywać się w dniach od 8.08. 2019 do 23.08.2019 drogą elektroniczną.

W celu zgłoszenia kandydata należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie zamieszczony na stronie Uczelni w zakładce Wybory do RND na kadencję od 1.10.2019 do 31.08.2020.

Wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczy do Uczelnianej Komisji Wyborczej do 23.08.2019. Terminy i miejsca przyjmowania podpisanych formularzy zostaną podane 8.08.2019.

 

Listy kandydatów zostaną ogłoszone do 29.08. 2019.