WYBORY DO RAD NAUKOWYCH NA KADENCJĘ od 1.10.2019 r. do 31.08.2020 r.

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej UPP

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w okresie od 3 do 20 września 2019 zostaną przeprowadzone wybory (głosowania) do rad naukowych dyscyplin.

 

Wybory do rad naukowych:

  • dyscypliny ekonomia i finanse przeprowadzi Komisja Wyborcza Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
  • dyscypliny inżynieria mechaniczna przeprowadzi Komisja Wyborcza Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii
  • dyscypliny technologia żywności i żywienia przeprowadzi Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
  • dyscypliny weterynaria oraz dyscypliny zootechnika i rybactwo przeprowadzi Komisja Wyborcza Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Wybory do rad naukowych dyscyplin: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo przeprowadzi Uczelniana Komisja Wyborcza (§ 110 ust. 6 Statutu UPP z 26 czerwca 2019 r.).

 

Rozdział mandatów dla poszczególnych dyscyplin naukowych zostanie podany do 6.08.2019.

 

Zgłaszanie kandydatów będzie odbywać się w dniach od 7.08. 2019 do 23.08.2019 drogą elektroniczną po wypełnieniu załączonego formularza. Formularz będzie można otworzyć i wypełnić po naciśnięciu na nazwisko zgłaszanej osoby na stronie internetowej UPP. Wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczyć do odpowiedniej Komisji Wyborczej do 23.08.2019. Dokładne terminy i miejsca przyjmowania formularzy przez odpowiednie komisje zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Listy kandydatów zostaną ogłoszone do 28.08.2019.

 

Każdy pracownik może być członkiem rady naukowej tylko w jednej dyscyplinie. Jeśli pracownik zadeklarował dwie dyscypliny decydująca jest wielkość ich udziału. W przypadku zadeklarowanego równego udziału wymagane jest wskazanie przez pracownika dyscypliny w której będzie kandydował.
(§ 37 ust. 3 Statutu UPP z 26 czerwca 2019 r). Deklaracje pisemne o wskazaniu dyscypliny należy dostarczyć do 31.07.2019 Działu Osobowego UPP.