Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

ROLNICTWO

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

ROLNICTWO

Specjalności kształcenia: agronomia, hodowla roślin i nasiennictwo, ochrona roślin

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

INŻYNIERIA ROLNICZA

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

EKOENERGETYKA

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne,

Subskrybuj RSS - Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii