Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

 

Aktualne obowiązki przeciwpandemiczne:

 

  1. W przestrzeniach publicznych wewnątrz budynków, na korytarzach, w windach, przed salami wykładowymi, pracowniami, podczas oczekiwania na zajęcia itp. należy obowiązkowo zasłaniać usta i nos maseczką medyczną.
  2. Należy obowiązkowo zasłaniać maseczką usta i nos w trakcie zajęć dydaktycznych lub wykładów jeśli niemożliwe jest utrzymanie dystansu 1,5 m pomiędzy uczestnikami przez cały czas trwania zajęć.  
  3. Nie są dozwolone chusty, szaliki, przyłbice.
  4. Obowiązkowym jest również częste mycie rąk mydłem i ciepłą wodą oraz ich dezynfekcja.

 

Ponadto zaleca się:

  1. Stosowanie maseczek zasłaniających usta i nos zawsze w trakcie zajęć dydaktycznych.
  2. Mycie rąk ciepłą wodą i mydłem zawsze przed każdymi zajęciami, jak również po ich zakończeniu. 

Nie trzeba zasłaniać ust i nosa na świeżym powietrzu lub w celu spożywania posiłku, napoju np. na stołówce lub miejscu do tego przeznaczonym.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są jedynie osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający posiadanie schorzeń wymienionych na stronie gov.pl (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia).

 

Podstawa:

Aktualne zasady i ograniczenia - Koronawirus: informacje i zalecenia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
zasady_postepowania_w_pandemii.pdf (puls.edu.pl)
Komunikat Inspektoratu BHPiOP dotyczący prowadzenia zajęć dydaktycznych | INTRANET (up.poznan.pl)

 

 

  Zarządzenie nr 139/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zasad postępowania w związku z przywróceniem działalności uczelni w warunkach pandemii

 

 Załącznik do zarządzenia nr 139/2021 Rektora UPP

ZASADY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z PRZYWRÓCENIEM DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W WARUNKACH PANDEMII

 

 Komunikat Prorektora ds. Studiów w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 
 

 Komunikat Inspektoratu BHPiOP w sprawie zajęć dla studentów, doktorantów na salach wykładowych, ćwiczeń, w pracowniach, laboratoriach w roku akademickim 2021/2022

WYDZIAŁY