Zespół Radców Prawnych

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
piętro IV, pok. nr 406
tel. +48-61-848-7042

Pracownicy Zespołu Radców Prawnych

Radca prawny Maria Janczyk

tel. +48-795-576-303

e-mail: mjanczyk@onet.pldop@up.poznan.pl

 

Radca prawny Jacek Nowak

Radca prawny Andrzej Rzepkowski

Radca prawny Bożena Bandurska-Kasperska

Zasady świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych

  1. Wnioski o wydanie opinii prawnej, zapytania i inne sprawy kierowane do Zespołu Radców Prawnych oraz odpowiedzi radców prawnych przekazywane są za pośrednictwem Działu Organizacyjno – Prawnego (pokój 417), gdzie podlegają rejestracji.
  2. W szczególnych przypadkach możliwe jest przesłanie wniosku/zapytania na adres e-mailowy: dop@up.poznan.pl
  3. Wnioski, o których mowa w pkt 1, są kierowane z zachowaniem drogi służbowej wyłącznie przez kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni.

Grafik dyżurów radców prawnych

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Mec. M. Janczyk

 

9-15

9-14

 

9-14

 

Mec. J. Nowak

7-12

7-15

 

 

12-15

Mec.

A. Rzepkowski

10-15

 

8-15

11-15

 

Mec.

B. Bandurska-Kasperska

 

 

 

8-15

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny