Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zmarł dr hab. Andrzej Stroiński, prof. nadzw. z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zmarł dr hab. Andrzej Stroiński, prof. nadzw. z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że dnia 16 czerwca 2022 roku zmarł

 

śp. 

Profesor Andrzej Stroiński

 

 

emerytowany nauczyciel akademicki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny

Katedry Fizjologii Roślin,

Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

 

Nauczyciel wielu pokoleń studentów,

oddany pracy naukowej, organizacyjnej i społecznej,

zaangażowany w działania na rzecz przemian ustrojowych

na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia,

współzałożyciel i wiceprzewodniczący związku zawodowego

NSZZ „Solidarność” na Uczelni, internowany w stanie wojennym.

 

W uznaniu zasług Pan Profesor został uhonorowany:

Złotym Krzyżem Zasługi oraz wielokrotnie nagrodami Rektora.

W naszej pamięci pozostanie

jako człowiek prawy, wielkiej skromności i wrażliwości.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 23 czerwca br.

o godz. 10.15 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Profesora

wyrazy głębokiego współczucia składają:

 

Rektor i Senat,

Dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

oraz wspólnota akademicka

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu odbędzie się we wtorek, 21 czerwca 2022 roku
w Sali Senatu Collegium Maximum o godz. 9.30.

 

WYDZIAŁY