Zmarła dr hab. Elżbieta Lewandowska z Katedry Chemii Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 1 maja 2021 roku zmarła

 

śp. dr hab. Elżbieta Lewandowska

 

emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Odszedł od nas długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny

Katedry Chemii w latach 1980-2019

 

W osobie Pani Doktor Uniwersytet stracił zasłużonego członka naszej społeczności, cenionego naukowca, specjalistę z zakresu chemii organicznej,

wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych,

człowieka skromnego i życzliwego.

 

Pogrzeb odbędzie się dnia 8 maja 2021 r. o godz. 13.00

na cmentarzu parafialnym w Kiekrzu.

 

Rodzinie i Bliskim Zmarłej Pani Doktor

wyrazy współczucia składają

 

Rektor i Senat,

Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna
oraz Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Leśne,

Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu