Dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem