Dostawa chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek organizacyjnych Uczelni