Prowadzenie monitoringu sygnalizacji pożaru do państwowej Straży Pożarnej z urządzeń nadawczych zamonotowanych w obiektach UPP oraz monitoringu Kasety Straży Pożarnej (generowanie kodu dostępu KSP)