Prowadzenie monitoringu sygnalizacji pozaru do Państwowej Strazy Pożarnej z urządzeń nadawczych zamontowanych w obiektach UPP oraz monitoringu Kasety Straży Pożarnej (generowanie kodu dostępu KSP)