Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do prowadzenia remontów obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu