Sukcesywna usługa wykonywania badań laboratoryjnych dla zwierząt w ramach usługi weterynaryjnej w Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu