Zamówienia publiczne - przetargi

Tabela zawiera wszystkie, aktualne, informacje o przetargach
Kategoria Tytuł Data publikacjisortuj malejąco Termin składania
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Obsługa dostępu Uczelnianej Sieci UP w Poznaniu do Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN, w tym do sieci Internet i do zasobów sieci PIONIER. 16.12.19
Plan postępowań na rok bieżący Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 r. 30.01.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet oraz szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 2 05.03.20 23.03.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Usługi Świadczenie przez Wykonawcę dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu na terenie całego kraju jak również UE i poza nią. 06.03.20 13.03.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Dostawa chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek organizacyjnych Uczelni 12.03.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Roboty budowlane Wykonanie projektu termomodernizacji i wykonanie termomodernizacji budynku WTD Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 13.03.20 16.04.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Roboty budowlane Wykonanie termomodernizacji Budynku Głównego ZSP i Budynku Dydaktyczno-Warsztatowego ZSP Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 13.03.20 21.04.20
Informacje z otwarcia ofert Świadczenie przez Wykonawcę dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu na terenie całego kraju jak również UE i poza nią. 13.03.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Świadczenie przez Wykonawcę dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu na terenie całego kraju jak również UE i poza nią. 13.03.20
Informacje z otwarcia ofert Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 16.03.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa wyposażenia laboratorium badawczego 19.03.20 09.04.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Wyniki Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 19.03.20
Informacje z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet oraz szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - liczba części 2 23.03.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Wyniki Świadczenie usługi przeprowadzenia indywidualnych szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne (zwanych bilansem kompetencji, coachingiem oraz superwizją) w ramach projektów 31.03.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP Tłumaczenie specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni - liczba części 5 07.04.20 16.04.20