Zamówienia publiczne - przetargi

Tabela zawiera wszystkie, aktualne, informacje o przetargach
Kategoria Tytuł Data publikacjisortuj malejąco Termin składania
Plan postępowań na rok bieżący Plan postępowań na 2019 rok 10.01.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa i montaż mebli dla Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - informacja z otwarcia ofert 26.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Usługi Grupowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia zdrowotne pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 29.07.19 03.09.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Wykonywanie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 14 30.07.19
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń realizowanych na miejscu dla pracowników i dydaktyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 31.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa i montaż mebli dla Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - wynik postępowania 02.08.19
Zamówienia z wolnej ręki Wykonanie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – w budynku „Biocentrum”, ul. Dojazd 11, Poznań 06.08.19 27.08.19
Zamówienia z wolnej ręki Wykonanie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – w Budynku Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, ul. Słoneczna 1, Złotniki 06.08.19 27.08.19
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Ogłoszenie Świadczenie usługi przeprowadzenia kursów językowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pt. „Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej UP w Poznaniu” oraz „Najlepsi z natury! ZPR UP w Poznaniu" - liczba części 4 06.08.19 26.08.19
Informacje z otwarcia ofert Świadczenie usługi przeprowadzenia szkolenia „Środowisko R” w ramach projektów - Informacja z otwarcia ofert 07.08.19
Informacje z otwarcia ofert Świadczenie usługi przeprowadzenia szkolenia „Środowisko R” w ramach projektów - Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu poprawek 07.08.19
Ogłoszenie zaproszenie do dialogu technicznego Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu do ewidencji i raportowania dorobku naukowego 08.08.19 02.09.19
Informacje z otwarcia ofert Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji w sali ćwiczeń nr 245 w budynku Wydziału Technologii Drewna przy ul. Wojska Polskiego 38/42 w Poznaniu 08.08.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji w sali ćwiczeń nr 245 w budynku Wydziału Technologii Drewna przy ul. Wojska Polskiego 38/42 w Poznaniu 09.08.19
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Wyniki Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń realizowanych na miejscu dla pracowników i dydaktyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Unieważnienie postępowania 12.08.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa systemu do badań metaboliczno-czynnościowych 19.08.19 27.08.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa aparatu do chemiluminescencji. 20.08.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa wyposażenia laboratorium - liczba części 3. 23.08.19 30.08.19