Zamówienia publiczne - przetargi

Tabela zawiera wszystkie, aktualne, informacje o przetargach
Kategoria Tytuł Data publikacjisortuj rosnąco Termin składania
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Ogłoszenie Świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji informatycznych i zarządzania informacją zgodnie z zakresem merytorycznym projektów. Liczba części 7 08.07.20 27.07.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 07.07.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych oraz jednorazowych materiałów opatrunkowych, medycznych i materiałów wspomagających rozwój pacjentów dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu – liczba części 2 06.07.20 14.07.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Usługi Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących 06.07.20 14.07.20
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 06.07.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem 02.07.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Roboty budowlane Wykonanie prac remontowych w Akademikach przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu 02.07.20 17.07.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących - postępowanie powtórzone 01.07.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa zestawów komputerowych 30.06.20 13.07.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 26.06.20 06.07.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uczelni – liczba części 2 26.06.20
Informacje z otwarcia ofert Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących 24.06.20
Wyniki Sukcesywna usługa wykonywania badań laboratoryjnych dla zwierząt w ramach usługi weterynaryjnej w Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 23.06.20
Wyniki Dostawa fantomu konia i krowy z wyposażeniem. 22.06.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - liczba części 2 22.06.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem 22.06.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Dostawy Dostawa symulatora maszyn leśnych. 17.06.20
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywna usługa wykonywania badań laboratoryjnych dla zwierząt w ramach usługi weterynaryjnej w Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 17.06.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Zakup dronów z wyposażeniem i oprogramowaniem na wyposażenie laboratorium Dronelab. Liczba części - 3 15.06.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Zakup nawozu polifoska krzem 6.12.34 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim 15.06.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących 15.06.20
Informacje z otwarcia ofert Zakup nawozu polifoska krzem 6.12.34 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim 15.06.20
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uczelni – liczba części 2 15.06.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Sukcesywna dostawa standardowych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 15.06.20
Informacje z otwarcia ofert Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących 10.06.20
Wyniki, Informacje z otwarcia ofert Dostawa fantomu konia i krowy z wyposażeniem. 08.06.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Usługi Wykonywanie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - liczba części 14 08.06.20 17.07.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa skanera laserowego. 05.06.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług transportowych na potrzeby zajęć edukacyjnych w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników oraz na potrzeby wyjazdów studyjnych dla studentów i pracowników UPP - w podziale na 2 części. 02.06.20
Plan postępowań na rok bieżący Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 r. 30.01.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Obsługa dostępu Uczelnianej Sieci UP w Poznaniu do Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN, w tym do sieci Internet i do zasobów sieci PIONIER. 16.12.19