Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Liczymy się dla Polski! - Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Liczymy się dla Polski! - Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań

Polska statystyka publiczna przeprowadza raz na 10 lat najważniejsze badanie statystyczne - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jest to wypełnienie nie tylko zobowiązań krajowych, ale także zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej.

Ranga spisu powszechnego jako najważniejszego badania statystycznego wynika stąd, że jest on podstawowym źródłem unikalnej wiedzy o strukturze demograficznej i społecznej ludności, rodzinach i gospodarstwach domowych, aktywności zawodowej i warunkach mieszkaniowych, ale także stanowi podstawę wielu badań naukowych, w tym dotyczących przemian demograficznych i społecznych.

W tym roku Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest od 1 kwietnia do 30 września br. według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Wraz z włodarzami regionu oraz władzami uczelni zachęcamy wspólnotę akademicką do wzięcia udziału w spisie poprzez samodzielne spisanie się przy użyciu formularza dostępnego na stronie spis.gov.pl lub wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza spisowego.

WYDZIAŁY

Partnerzy