Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja do Programu Podnoszenia Kompetencji Dydaktycznych Kadry Uczelni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rekrutacja do Programu Podnoszenia Kompetencji Dydaktycznych Kadry Uczelni

Trwa letnia rekrutacja do programu PKD – Programu Podnoszenia Kompetencji Dydaktycznych Kadry Uczelni skierowanego do nauczycieli akademickich prowadzących na co dzień zajęcia dydaktyczne ze studentami.

Trwa letnia rekrutacja do programu PKD – Programu Podnoszenia Kompetencji Dydaktycznych Kadry Uczelni skierowanego do nauczycieli akademickich prowadzących na co dzień zajęcia dydaktyczne ze studentami.

 

W ramach prowadzonych projektów zaplanowano kompleksowe wsparcie podnoszące kompetencje niezbędne podczas pracy nauczyciela akademickiego. Jedną z możliwości są indywidualne spotkania z career coachem, doradcą pomagającym w doskonaleniu swoich umiejętności. "Myślę, że podczas spotkań z p. Mirosławą [career coach - przyp. zespołu projektu] bardzo dużo się dowiedziałem, zarówno w zakresie swojego potencjału jak i pewnych deficytów, nad którymi muszę popracować. Mam nadzieję, że podniesienie moich kompetencji w ramach cyklu tych szkoleń to będzie korzyść nie tylko dla mnie, ale również poprawi mój warsztat dydaktyczny." mówi dr inż. Ryszard Kowalski (WNZ, Katedra Technologii Mięsa).

 

Program PKD to przede wszystkim szeroki wachlarz szkoleń. Wśród propozycji znajdują się kursy m.in. z kompetencji miękkich (wystąpienia publiczne, grywalizacja czy Szkoła Tutorów). „Dla mnie Szkoła Tutorów to najlepsze szkolenie z całego programu” – mówi dr inż. Anna Wierzbicka (Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, WLD). „Odświeżający był powrót do humanistyki w życiu inżyniera i wykorzystanie metod przypisanych naukom humanistycznym w naukach przyrodniczych. Zadania zmuszały do zastanowienia się nad sobą, tym, co możemy dać innym (studentom) z siebie oraz jakie mamy mocne strony.  Poznawanie metod stosowanych na najlepszych na świecie uniwersytetach buduje nas jako dydaktyków, naszą sprawczość. Nie bez znaczenia jest też fakt, że certyfikat umożliwia nam pracę jako tutor w innych jednostkach”.

 

Dydaktycy mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności również w ramach innych kompetencji np. zarządzanie informacją (Blended learning, Obsługa programów do prezentacji multimedialnych), informatyczne i statystyczne (AutoCAD, Excel i Statystyczna analiza danych) oraz wiele innych. „Szkolenia oferowane w ramach programu Podnoszenia Kompetencji Dydaktycznych są bardzo zróżnicowane. Oferta obejmuje zarówno kursy przydatne w procesie dydaktycznym i zarządzaniu informacją, jak również takie, które pozwalają dokształcić się z obsługi różnych programów komputerowych. Ciekawym szkoleniem jest Tworzenie i komponowanie infografik i slajdów. Kurs ten w praktyczny sposób pozwala poznać zasady tworzenia czytelnych slajdów, jak również wskazuje źródła do darmowych grafik, które mogą wzbogacić przygotowywane materiały dydaktyczne dla studentów.” wspomina dr inż. Marta Lisiak-Zielińska (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, WI).

 

Ciekawą propozycją, która została przygotowana dla nauczycieli akademickich są krajowe i zagraniczne staże. Każda osoba uczestnicząca w programie PKD ma możliwość zdobycia praktycznej wiedzy podczas wizyty w najlepszych uniwersytetach, jednostkach badawczych i przedsiębiorstwach w kraju i na świecie. „Odbyłem krótkoterminowy staż dydaktyczny na North West University w Potchestfroom (Republika Południowej Afryki). Pobyt ten umożliwił mi poprawę umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych zarówno w formie tradycyjnej jak i formie online. Zupełnie nowym doświadczeniem były zajęcia dydaktyczne tłumaczone na kilka języków afrykańskich w czasie rzeczywistym oraz prowadzenie szkoleń dla osób rekrutujących pacjentów z najuboższych terenów prowincji w ramach prowadzonej interwencji żywieniowej. Serdecznie zachęcam do skorzystania z możliwości programu w celu poprawy umiejętności prowadzenia zajęć oraz nawiązania nowych kontaktów naukowych – mówi dr inż. Krzysztof Dziedzic (Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, WNZ).

 

Więcej informacji na temat trwającego Programu PKD znajdziecie Państwo:

Strona internetowa: https://www1.up.poznan.pl/dfs/nauczyciele,

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramPodnoszeniaKompetencjiDydaktycznych

Zespół Projektu: Dział Projektów Daria Pawelska, Malwina Żak dydaktycy.pkd@up.poznan.pl/ 61 846 6568

 

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Przyjmowanie zgłoszeń do programu PKD trwa do 31 maja br.

 

 

Program PKD jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektów „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz „Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski”

 

Daria Pawelska
Dział projektów 

WYDZIAŁY