Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Standardy odpowiedzialności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Standardy odpowiedzialności

Szanowni Państwo!

 

Jednym z  istotnych zadań powierzonych Pełnomocnikowi Rektora ds. SOU  jest zainicjowanie prac nad opracowaniem szeroko rozumianych standardów kultury akademickiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Standardy te muszą być silnie osadzone w historii Uniwersytetu, a przy tym w płeni odpowiadać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistość.

 

Celem prac nad przygotowaniem Standardów Odpowiedzialności UPP jest z jeden strony upowszechnienie wśród studentów wzorca godnego reprezentanta UPP oraz wzmocnienie pozytywnych relacji między studentami a pracownikami uczelni.

 

Z drugiej zaś przygotowanie propozycji kanonu pt. „Dobre obyczaje na UPP” adresowanego do wszystkich pracowników i studentów Uczelni, z uwzględnieniem część „Oczekiwania studentów” adresowanej do nauczycieli akademickich. Część ta zawierać powinna najważniejsze i najczęściej przywoływane przez studentów postulaty w zakresie podtrzymywania pozytywnych relacji na linii wykładowcy–studenci;

 

Działania w tym zakresie zaplanowane zostały na lata akademickie 2020/21 oraz 2021/22

 

   Regulamin pracy UPP

   Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej

   Kodeks etyki pracownika naukowego

   Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce 
 

WYDZIAŁY

Partnerzy