Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Założenia i cele SOU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Założenia i cele SOU

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni (SOU) to strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią i budowania współpracy oraz dialogu z interesariuszami, które przyczynia się do:

  • Zrównoważonego rozwoju,
  • Kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego,
  • Wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei,
  • Podtrzymywania oraz rozwoju nowych kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność działalności i innowacyjność.

SOU to działalność dobrowolna i wykraczająca poza obowiązki wynikające z przepisów prawa.

 

    List Prorektora ds. Studiów

    List Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

 

Akty prawne:

WYDZIAŁY

Partnerzy