Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest gotowy na nowe wyzwania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest gotowy na nowe wyzwania

Wraz z Nowym Rokiem 2019 zakończyły się ostatnie prace związane z uruchomieniem zamówionych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu modułów zmodyfikowanego zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią. Wdrożone funkcjonalności pozwalają na osiągnięcie przez UPP pełnej sprawności operacyjnej w kluczowych dla uczelni obszarach obejmujących obsługę toków studiów, zarządzanie kadrami oraz częściowo zarządzanie majątkiem uczelni.  Studenci od 1 października uzyskali natomiast dostęp m.in. do responsywnej wersji aplikacji umożliwiającej korzystanie z jej funkcjonalności również na urządzeniach mobilnych.

 

Wizją Uniwersytetu Przyrodniczego jest przede wszystkim chęć kształcenia i realizacja badań naukowych, które wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom kraju i regionu Wielkopolski.  Jako  czołowa uczelnia w Polsce, dążąc do realizacji własnej wizji oraz w obliczu zmian, które będą zachodzić, jako efekt wejścia w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z dumą może ogłosić, że jest gotowy do nowych wyzwań. Nie tylko w zakresie dydaktycznym czy naukowym, ale także w zakresie efektywnego zarządzania jednostką naukową. W murach UPP studiuje ponad 10 tysięcy studentów, a w ramach 8 wydziałów pracuje ponad 800 nauczycieli akademickich. Wdrożony system zaspokaja większość obecnych potrzeb UPP, ale władze uczelni patrząc w przyszłość już dzisiaj sygnalizują chęć kolejnych inwestycji w infrastrukturę informatyczną.

– Decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią podjęliśmy jako jedna z pierwszych poznańskich uczelni już wiele lat temu. Od tamtej pory współdziałamy z przedstawicielami firmy Kalasoft, twórcą systemu HMS Solution, sukcesywnie wdrażając moduły niezbędne dla sprawnego funkcjonowania naszej uczelni – mówi prof. dr hab. Jan Pikul, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – Na każdym etapie prac przeprowadzaliśmy dokładną analizę potrzeb uczelni oraz zmian prawnych, dlatego końcowy układ modułów, ze względów na zmiany jakie zachodzą od kilku lat w obszarze edukacji, delikatnie odbiega od tego, który założyliśmy na początku. Zmiany w funkcjonowaniu uczelni wyższych spowodowane wprowadzeniem tzw. Ustawy 2.0 musiały znaleźć odzwierciedlenie w naszych inwestycjach w strukturę informatyczną, a dzięki elastycznemu podejściu Kalasoft udało się wypracować rozwiązanie, które pozwala na dalszy, otwarty rozwój systemu  – dodaje Rektor.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia HMS Solution obejmują dostęp studentów, wykładowców i pracowników do intuicyjnego interfejsu, poprawę sprawności obsługi we wszystkich obszarach działalności uczelni, efektywniejsze zawiadywanie jej majątkiem, a  zastosowanie wspólnej bazy danych dla całej organizacji przyczyniło się do ujednolicenia informacji zarządczej i udrożnienia wewnętrznego przepływu informacji.

– Rozpoczynając pierwsze wdrożenie systemu, czy jak ma to miejsce w przypadku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kolejnych funkcjonalności, byliśmy przygotowani na wzmożoną pracę. UPP jest największym i najwyżej notowanym uniwersytetem przyrodniczym w Polsce. Liczba procesów oraz powiązań między różnorodnymi komórkami administracyjnymi siłą rzeczy w tak dużej jednostce naukowej jest ogromna. Wykonaliśmy tytaniczną pracę, która trwała kilka lat. Po wspólnym określeniu potrzeb, najlepszego sposobu ich realizacji, a następnie wdrożeniu wypracowanych rozwiązań obecnie nastąpi etap tzw. serwisowania systemu. W tym okresie pozostaniemy w gotowości do natychmiastowej reakcji na ewentualne problemy, które mogą pojawić się w trakcie realnego korzystania z systemu przez studentów oraz pracowników uczelni – opisuje Grzegorz Kaliński, prezes zarządu firmy Kalasoft.

Współpraca Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z firmą Kalasoft trwa od maja 2008 roku. Po zakończeniu procesu uruchomienia zintegrowanego systemu informatycznego Uczelnia będzie korzystała z 22 z 27 początkowo zaplanowanych modułów.

 

WYDZIAŁY