Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility STRUKTURA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

STRUKTURA

 

 

W strukturze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znajduje się:

 • sześć wydziałów: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Wydział Ekonomiczny
 • dwie ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Centrum Kultury Fizycznej,
 • Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej,
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Centrum Wsparcia i Rozwoju
 • Centrum E-learningu
 • Dziesięć zakładów doświadczalnych: Rolnicze Gospodarstwa Doświadczalne: Brody, Dłoń, Swadzim, Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda, Łowieckie Gospodarstwo Doświadczalne Zielonka, Leśne Zakłady Doświadczalne: Murowana Goślina i Siemianice, Zakłady Doświadczalne: Żywienia Zwierząt Gorzyń oraz Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury Muchocin, Zakłady Doświadczalno-Dydaktyczne: Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
 • administracja centralna,
 • Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu

Działalność naukową i edukacyjną prowadzą instytuty i katedry.

 

 

 

WYDZIAŁY