LOGO UPP

Logo UPP to graficzne przedstawienie nazwy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest najwazniejsza częścią identyfikacji wizualnej naszej uczelni, która umożliwia szybką i łątwa komunikację z odbiorcami. 
 

Szczegółowe zasady i standardy używania logo (także w wersji poziomej, odświeżonej) zawarte są w Podstawowej Księdze Znaku dostępnej na stronie internetowej UPP w zakładce „Promocja” adres: www.puls.edu.pl/promocja/system-identyfikacji-wizualnej.

 

Nnadzór nad prawidłowością wykorzystywania logo zgodnie z Podstawową Księgą Znaku, w tym jego wersji, zachowania kolorystyki, proporcji, pola ochronnego, typografii i stosowania tła praz koordynację  proceu udostępniania logo w celach niezarobkowych (niekomercyjnych) prowadzi Dział Marketingu i Komunikacji.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oferuje możliwość zakupu licencji na używanie wybranych znaków towarowych Uniwersytetu. Używanie znaków towarowych Uniwersytetu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Uniwersytetu jest niedopuszczalne. Podmioty zainteresowanie używaniem znaków towarowych Uniwersytetu proszone są o kontakt z Centrum Innowacji i Transferu Technologii (http://www.ciitt.up.poznan.pl)

 

 

 

Zarządzenie nr 98/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 98_2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znakow towarowych UPP.pdf

 

Zarządzenie nr 54 /2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zarządzenia nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora UP nr 71/2009 w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu