Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Kilka słów o FEDERACJI skierowanych do społeczności akademickiej publicznych uczelni miasta Poznania

Federacja (łac. foederatio ‘przymierze’)

 

Warto sobie zadać pytanie, czy my poznańczycy z naszym potencjałem intelektualnym w Polsce i Europie, jesteśmy wystarczająco dobrze zorganizowani, by osiągać wartościowe wyniki naukowe rozwiązujące istotne problemy społeczne i oferować usługi edukacyjne na najwyższym poziomie. Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest łatwa i wymaga analizy wielu wątków. Spróbujmy zatem zastanowić się, co przy naszych – znanych nam – ograniczeniach możemy zrobić, by w wielu sytuacjach mało nas satysfakcjonujących, dokonać poprawy, a może i wykonać zasadniczy krok dający szansę na jakościowy skok naszej działalności.

Sądzimy, że słowami kluczowymi pozwalającymi wynieść nasze środowisko akademickie na wyższy poziom są JEDNOŚĆ i SYNERGIA. Całe nasze środowisko udowodniło już niejednokrotnie, że w wielu ważnych dla nas i prestiżowych w kraju działaniach, potrafiliśmy się zjednoczyć i osiągnąć spodziewane cele. Niech dobrymi przykładami będą wspólna Poznańska Inauguracja Akademicka roku 2013/2014, która odbyła się w Sali Ziemi na MTP, inwestycje środowiskowe takie jak Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii i Centrum NanoBioMedyczne oraz wspólnie prowadzone kierunki studiów łączące potencjały naukowe z partnerskich uczelni. Od 25 lat z sukcesami działa Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych oraz Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej. Karta biblioteczna każdej poznańskiej uczelni otwiera dostęp do pozostałych bibliotek. Podsumowując można powiedzieć, że są już pierwsze zwiastuny możliwości zjednoczenia wysiłków naszych uczelni do osiągnięcia zamierzonych celów.

PEŁNY TEKST LISTU 

 

AKTUALNOŚCI

29-mar-2022

W ramach szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na temat federacji skierowanej do społeczności akademickiej...

Czytaj więcej
08-mar-2022

W nawiązaniu do listu z dnia 16. lutego br., który był punktem wyjścia w szeroko zakrojonej kampanii...

Czytaj więcej
16-lut-2022

W listopadzie 2020 r. Kolegium Rektorów Miasta Poznania powołało Radę ds....

Czytaj więcej

WYDZIAŁY