Wydawania kart abonamentowych na parking samochodowy