Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Cykl wykładów o sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w semestrze letnim 2023/2024 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cykl wykładów o sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w semestrze letnim 2023/2024


 

W bieżącym semestrze letnim 2023/2024 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kontynuuje swoją inicjatywę edukacyjną poświęconą sztucznej inteligencji, oferując serię fascynujących wykładów pod hasłem "Sztuczna inteligencja – nowe horyzonty w nauce". Z entuzjazmem zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odkrywania możliwości i wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji oraz jej wpływu na różne dziedziny nauki.
 

Wykłady te są nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy, ale również do dyskusji o etycznych i społecznych aspektach rozwoju sztucznej inteligencji. Zapraszamy studentów, naukowców, praktyków oraz wszystkich zainteresowanych do dołączenia do nas i wspólnego zgłębiania tajemnic i możliwości, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja w kształtowaniu przyszłości nauki i technologii.
 

Planowane wykłady/spotkania:
 

15.03.2024, godz. 12:00
 

Prof. UPP dr hab. inż. Ireneusz Laks, Dr inż. Zbigniew Walczak
„Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w tworzeniu modeli 3D na podstawie skaningu laserowego oraz fotogrametrii - praktyczne przykłady zastosowań”

 

Zapraszamy do udziału w praktycznym pokazie zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji do analizy dużych zbiorów danych niezbędnych do tworzenia wysokiej jakości modeli 3D bazujących na akwizycji danych z nalotów LIDAR oraz zdjęć lotniczych lub naziemnych. Przedstawione zostaną praktyczne przykłady wykorzystania topowych aplikacjiwykorzystujących algorytmy AI do post-processing’u danych skaningu laserowego oraz fotogrametrii w praktyce inżynierskiej.

 

Prof. UPP dr hab. inż. Ireneusz Laks
Kierownik Centrum E-learningu, Kierownik Katedry Budownictwa i Geoinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pracownia Mechaniki i Metod Komputerowych. Aktywność naukowa ukierunkowana na wykorzystanie metod numerycznych w modelowaniu transformacji przepływu w sieciach rzecznych. Współautor i główny programista komputerowego systemu modelowania przepływów nieustalonych w sieciach rzecznych SPRUNER. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z technologii informacyjnych, komputerowego wspomagania projektowania, nowoczesnych technik wizualizacji i inwentaryzacji obiektów infrastruktury technicznej, metod numerycznych w inżynierii środowiska, mechaniki budowli. Pomysłodawca powstania Laboratorium 3D na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Zaproszenie na webinar Zoom:
 

Czas: 15 mar 2024 12:00 Warszawa
Kliknij poniższy link, aby dołączyć do webinaru:
https://zoom.us/j/98892494990

Identyfikator spotkania: 988 9249 4990

 

12.04.2024, godz. 12:00
Prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek
„Czy sztuczna inteligencja to mikroskop przyszłości, czy krzywe zwierciadło?”

 

Modele sztucznej inteligencji z pewnością zmienią warsztat pracy badacza. Podczas tej prezentacji omówimy trzy przykładowe zastosowania sztucznej inteligencji, które doprowadziły do nowych odkryć naukowych i zwiększenia naszej wiedzy o grze w szachy, zwijaniu białek czy konstrukcji nowej klasy antybiotyków. Nowe możliwości idą również w parze z nowymi zagrożeniami, takimi jak zjawisko halucynacji typowe dla dużych modeli językowych, brak wyjaśnialności czy dyskryminujące zachowanie modeli predykcyjnych. Dyskusja nad bilansem korzyści i zagrożeń poprowadzi nas do dyskusji w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać z możliwości modeli SI na uczelniach wyższych.
 

Prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek
Matematyk i informatyk specjalizujący się w statystyce matematycznej. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki w Instytucie Informatyki oraz na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, gdzie pełni rolę Prodziekana ds. Rozwoju na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. W swojej pracy naukowej koncentruje się na statystyce matematycznej, wizualizacji danych, metodologii oraz zastosowaniu uczenia maszynowego, szczególnie w medycynie. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji technik analizy danych. Jego wkład w dziedzinę informatyki został doceniony Nagrodą im. Profesora Zdzisława Pawlaka za wybitną monografię z zakresu informatyki. Jego publikacje, w tym książki „Przewodnik po pakiecie R”, „Analiza danych z programem R: modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi”
oraz „Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać: zbiór esejów o sztuce prezentowania danych” odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu współczesnych metod analizy danych.

 

Zaproszenie na webinar Zoom:

Czas: 12 kwi 2024 12:00 Warszawa
Kliknij poniższy link, aby dołączyć do webinaru:
https://zoom.us/j/98062390950
Identyfikator spotkania: 980 6239 0950

 

24.05.2024, godz. 12:00
Prof. UPP dr hab. inż. Marek Urbaniak
„Czy technologie Machine Learning, Deep Learning, Artificial Intelligence, Data Science mogą pomóc zrozumieć zmiany globalne klimatu?”

 

Globalne zmiany klimatu wywołują emocje i kontrowersje, a nauka ma za zadanie dostarczać dokładne informacje na temat ich przyczyn i skutków, co jest wyzwaniem z uwagi na złożoność czynników wpływających na klimat. Technologiczny i naukowy postęp, w tym data science oraz technologie takie jak deep learning i machine learning ewoluujące w sztuczną inteligencję, znacząco zwiększa naszą zdolność do analizy danych klimatycznych. Sztuczna inteligencja staje się kluczowym narzędziem w przekształcaniu danych w wiedzę, co ma znaczenie w badaniach nad zmianami klimatu, szczególnie w kontekście ekosystemów, zmian powierzchni Ziemi oraz łagodzenia skutków ocieplenia. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania AI w tych badaniach.

 

Prof. UPP dr hab. inż. Marek Urbaniak
Absolwent Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, Akademii Rolniczej w Poznaniu. Stopnie doktora oraz doktora habilitowanego uzyskał również na naszej Uczelni. Jest ekspertem z zakresu badań nad wymianą gazową pomiędzy różnymi ekosystemami a atmosferą. Tematyka ta ściśle wiąże się z problemem zmian globalnych klimatu i związanych z nimi zakłóceń obiegu materii i przepływu energii w środowisku. Doświadczenia zawodowe zdobywał w czasie stypendiów i staży w Kanadzie, Niemczech i Finlandii, co przyczyniło się do rozbudowy w Polsce nowoczesnej sieci pomiarowej monitorującej wymianę gazów szklarniowych nad lasami sosnowymi. W swojej pracy łączy wiele domen (automatyczne pomiary naziemne, teledetekcja, bazy danych, algorytmy sztucznej inteligencji). Jest propagatorem i entuzjastą technologii Internetu Rzeczy i smart home.

 

Zaproszenie na Webinar:

Czas: 24 maj 2024 12:00 Warszawa
Kliknij poniższy link, aby dołączyć do webinaru:
https://zoom.us/j/96594483664
Identyfikator spotkania: 965 9448 3664

 

14.06.2024, godz. 12:00
Panel dyskusyjny
„Determinanty wdrażania SI w badaniach i dydaktyce w uczelniach wyższych”

 

Zaproszenie na Webinar:
Czas: 14 cze 2024 12:00 Warszawa
Kliknij poniższy link, aby dołączyć do webinaru:
https://zoom.us/j/96310456676
Identyfikator spotkania: 963 1045 6676

 

WYDZIAŁY