Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konsultacje - prace doktorskie, habilitacyjne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konsultacje - prace doktorskie, habilitacyjne

Konsultacje z zakresu Analiz Statystycznych i Doświadczalnictwa
w pracach doktorskich, habilitacyjnych i innych

 

prof. dr hab. Krzysztof Moliński
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Wojska Polskiego 28, Collegium Maximum, pok. 716
tel. (61) 848 71 51
e-mail: krys@au.poznan.pl

WYDZIAŁY