Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Przyroda-Las-Technologia" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Przyroda-Las-Technologia"

mar
01
mar/01 09:00 - mar/02 16:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52

 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z pracami badawczymi prowadzonymi przez młodych naukowców, w odniesieniu do współczesnych trendów rozwoju w dziedzinie nauk przyrodniczo-leśnych oraz proponowanych rozwiazań technologicznych . 

Głównym założeniem konferencji jest zapoznanie się z obowiązującymi trendami badawczymi w naukach lesnych i pokrewnych, wymiana poglądów na temat prowadzonych badań, a także nawiązanie współpracy przez środowiska młodych naukowców. 

Konferencja skierowana jest do doktorów, doktorantów oraz studentów ostatnich lat, chcących budować swój dorobek naukowy. Ma być platformą wymiany doświadczeń i prezentacji dotychczasowych wyników badań.  

WYDZIAŁY