Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Koła naukowe i organizacje studenckie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Koła naukowe i organizacje studenckie

 

KOŁA NAUKOWE

Studenci naszej uczelni poza obowiązkowymi zajęciami, mogą poszerzać swoje horyzonty, rozwijać zainteresowania i pasje, a także poczuć klimat prawdziwej nauki dzięki uczestnictwu w wielu interesujących kołach naukowych. Obecnie w murach uczelni istnieją 23 koła, funkcjonujace przy każdym Wydziale, które prowadzone są pod egidą zaangażowanych i działających z pasją opiekunów.

 

 

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Wszyscy studenci społeczności akademickiej tworzą konwent Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stanowi on ważny organ uchwałodawczy i jest wyłącznym reprezentantem samorządu studenckiego.  Bierze aktywny udział w organach kolegialnych uczelni, działa w różnorodnych komisjach, m.in. senackich, stypendialnych, wyborczych.

 

Działalność w organizacjach studenckich daje możliwość młodym ludziom do podejmowania aktywności wykraczających poza naukę i studia, pozwalającym wykazać umiejętności organizacyjne, kreatywność, pomysłowość. 

 

Samorząd rokrocznie organizuje cykliczne imprezy akademickie, takie jak: otrzęsiny pierwszego roku, spotkania wigilijne z władzami uczelni, Bal przyrodnika, Agronomia, akcje charytatywne.

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron www organizacji studenckich.

 

WYDZIAŁY