STUDIA I STOPNIA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
 

 

Rekrutacja w 4 krokach:

 

  1. Zarejestruj się na stronie internetowej rekrutacji (tutaj).

 

Wyniki będzie można uzupełnić zgodnie z terminarzem (tutaj), punktację można sprawdzić w naszym kalkulatorze (tutaj).

 

  1. Wnieś opłatę rekrutacyjną (osobno na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów). Dane do przelewu znajdują się w zakładce płatności na koncie kandydata.

 

  1. Sprawdź wyniki rekrutacji - ogłoszenie wyników – na koncie kandydata nastąpi zmiana statusów. Listy rankingowe w formie wydrukowanej będą umieszczone w holu budynku głównego Uniwersytetu Przyrodniczego (Collegium Maximum) w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28).

 

  1. Złóż dokumenty zgodnie z wykazem (tutaj) i terminarzem (tutaj).

 

UWAGA! dokumenty składają wyłącznie kandydaci, którzy posiadają na swoim koncie status "zakwalifikowany do przyjęcia".

Jest możliwe przesłanie wymaganych dokumentów pocztą – decyduje data wpływu do Uczelni.

 

Adres do wysyłki:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.

Prosimy na kopercie napisać: wydział, kierunek i tryb studiów.

Po przejściu wszystkich etapów pozostaje tylko zainaugurować nowy rok akademicki aby stać się naszym STUDENTEM.
 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny