Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Specjalizacje: 

 • Planowanie i projektowanie krajobrazu
 • Sztuka kształtowania ogrodów
 • Zarządzanie i ochrona krajobrazu
 • Inżynieria kształtowania krajobrazu

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) - niestacjonarne

 

 

 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący naukę lub rozpoczynający ją na drugim stopniu uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu projektowania przestrzennego w skali obszarów wiejskich, metropolii, aglomeracji i regionu, restytucji i ochrony krajobrazu, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych oraz budownictwa i technologii budowlanych. Student tego kierunku przygotowywany jest do wykonywania prac inwetaryzacyjnych z wykorzystaniem elementów geoinformacji przestrzennej, wykonuje opracowania studialne z zakresu oceny środowiska i krajobrazu niezbędne do działań planistycznych, projektowych i realizacyjnych.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

 • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,

 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,

 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,

 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

Egzamin/test kwalifikacyjny obejmuje następujące przedmioty:

 1. Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane
 2. Dendrologia
 3. Fizjografia
 4. Historia sztuki i architektury
 5. Zasady projektowania krajobrazu

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy (niestacjonarne)

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1 900 zł/semestr

Perspektywy po studiach

 • Pracownie projektowe
 • Firmy zajmujące się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
 • Urzędy miast i gmin przy opracowaniu planów zagospodarowania terenów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Jednostki związane z: ochroną i kształtowaniem środowiska, konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych
 • Ogrody botaniczne i dendrologiczne
 • Prowadzenie własnej działalności w zakresie projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu wraz z ich otoczeniem

 

WYDZIAŁY