Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

Opis kierunku

Studenci podejmujący studia tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy. 

               

Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia: Finanse i Rachunkowość 
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse i Rachunkowość I stopnia w przypadku następujących kierunków pokrewnych: Ekonomia, Zarządzanie, Polityka Społeczna, Towaroznawstwo, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz innych kierunków z warunkiem co najmniej 70% zgodności efektów kształcenia określonych dla kierunku Finanse i Rachunkowość (I stopień).
  • kwalifikacja na podstawie wyników rozmowy weryfikującej może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia – Finanse i Rachunkowość;
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.         

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie nabywa absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, który ukończył edukację na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP w Poznaniu.

 

 

Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na stronie wydziału www.wespoznan.pl w zakładce „Pytania na egzamin licencjacki” kierunek Finanse i rachunkowość.

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób

Początek zajęć – semestr zimowy

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

Perspektywy po studiach

  • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
  • Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze
  • Jednostki doradcze i konsultingowe
  • Instytucje finansowe i rachunkowe
  • Prowadzenie własnego biznesu

 

WYDZIAŁY