TECHNOLOGIA DREWNA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii przetwarzania drewna czy materiału lignocelulozowego  i produkowanych z niego wyrobów, co czyni ich specjalistami, docenianymi i poszukiwanymi na rynku pracy.

Kierunek studiów Technologia drewna na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

To studia unikatowe, ponieważ kształcenie na tym kierunku prowadzone jest tylko na dwóch wydziałach w Polsce.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Technologia drewna oraz kierunków inżynierskich: Leśnictwo (z wyłączeniem możliwości aplikacji na specjalność chemiczna technologia drewna oraz meblarstwo; kierunków chemicznych (z wyłączeniem możliwości aplikacji na specjalność mechaniczna technologia drewna oraz meblarstwo); architektury i projektowania wnętrz (przy deklaracji studiowania na specjalności meblarstwo); mechanicznych wyższych szkół technicznych z wyłączeniem możliwości aplikacji na specjalność chemiczna technologia drewna oraz ochrona i modyfikacja drewna,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu testowego weryfikującego efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70%.

 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

 

Egzamin testowy obejmuje zagadnienia z zakresu:

 

 • nauki o drewnie i jego ochronie, chemii i chemicznej technologii drewna, tworzyw drzewnych oraz klejenia i uszlachetniania drewna, obrabiarek i urządzeń produkcyjnych oraz tartacznictwa;
 • do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci z dyplomem inżyniera

 

Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na stronie Wydziału wtd.up.poznan.pl

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 45 osób

 

Początek zajęć – semestr letni

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele

 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1850 zł

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych
 • Jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne
 • Jednostki akredytacyjne i atestacyjne
 • Jednostki badawcze i konsultingowe związane z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw;
 • drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna
 • Jednostki zajmujące się ekonomiką drzewnictwa, logistyką i organizacją procesów produkcyjnych i procesów pracy
 • Jednostki handlowe zajmujące się obrotem tworzywami drzewnymi

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny