Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projektowanie mebli i wnętrz w trosce o dobrostan dzieci | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projektowanie mebli i wnętrz w trosce o dobrostan dzieci

W obliczu trudności związanych z napływem do krajów Unii Europejskiej dzieci, które doświadczyły traumatycznych przeżyć uciekając z ogarniętej wojną Ukrainy oraz doniesień o złym stanie zdrowia psychicznego młodych Europejczyków, podjęte zostały badania nad rozpoznaniem możliwości poprawy dobrostanu dzieci poprzez wykorzystanie koncepcji projektowania sensorycznego mebli i wnętrz.

  

 

W trudnych czasach pandemii i lockdownów dzieci i młodzież doświadczyły narastających poziomów lęku, depresji, a także wyzwań związanych  dłonie dzieci, siedzących obok siebie  neuroróżnorodnością. W sytuacjach kryzysu to właśnie najmłodsi obywatele stanowią jedną z najbardziej wrażliwych grup, a eksperci ostrzegają, że mogą odczuwać skutki traumatycznych przeżyć jeszcze długo po zakończeniu wojny, pandemii lub innego czynnika wywołującego traumę. Jednocześnie rezyliencja, czyli zdolność do przystosowania się do trudnych sytuacji, coraz częściej jest uważana za kluczową kompetencję przyszłości. Dlatego warto budować podstawy do jej rozwoju wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

 

W świetle powyższych wyzwań w tym roku zainicjowany został projekt „KidsLikeUs: Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature” kierowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W projekcie uczestniczą partnerzy z siedmiu państw regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Norwegii - przedstawiciele artystycznych, medycznych i technicznych uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych. 

 

 „Wspólnie z partnerami projektu KidsLikeUs podjęliśmy działania mające na celu poprawę warunków życia dzieci w Unii Europejskiej. Rozpoczęliśmy m.in. międzynarodowe badania, zmierzające do rozpoznania potrzeb dzieci i ich opiekunów w kontekście użytkowania miejsc do nauki i relaksu. Pracujemy nad  uzupełnieniem istniejących wymagań projektowych dotyczących mebli dla dzieci przeznaczonych do przestrzeni publicznych, o  aspekty wynikające z zastosowania idei projektowania sensorycznego, co może przyczynić się do poprawy dobrostanu dzieci doświadczających trudności” – tłumaczy kierowniczka projektu dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projekt obejmuje również prace rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań meblowych dostosowanych do potrzeb młodych ludzi i wykorzystujących, wspomnianą wcześniej, koncepcję projektowania sensorycznego. „W ramach tego projektu zostanie stworzony zestaw cyfrowych i tradycyjnych rozwiązań umożliwiających tworzenie mobilnych i modułowych aranżacji, w których wolontariusze, nauczyciele, opiekunowie będą mogli łatwiej i bardziej komfortowo prowadzić zajęcia integracyjne, relaksacyjne i terapeutyczne” – wyjaśnia dr Fabisiak. 

 

Przykładowe rozwiązania zostaną zaprezentowane m.in. w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także w przestrzeniach miejskich w Estonii i Szwecji. To ważne kroki ku stworzeniu bardziej przyjaznych i dostosowanych do potrzeb dzieci przestrzeni publicznych, które pomogą im przezwyciężyć traumy i lepiej funkcjonować w społeczeństwie. 

 

Warto podkreślić, że takie inicjatywy, jak projekt sensorycznego projektowania mebli i wnętrz, są niezwykle ważne, ponieważ skupiają się na dobrostanie najbardziej bezbronnych członków naszego społeczeństwa. Dzieci potrzebują wsparcia i odpowiednich warunków do rozwoju, zwłaszcza w obliczu trudnych doświadczeń, jakie przeszły. Inwestowanie w projektowanie przestrzeni publicznych z myślą o nich może pomóc w zbudowaniu bardziej zrównoważonej i przyjaznej przyszłości.  

 

Projekt „KidsLikeUs: Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature”, jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2021-2027 (nr rejestracyjny #C007). Planowany całkowity budżet projektu to 1 649 648 euro, w tym dla UPP 374 000 euro. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

dłonie dzieci, siedzących obok siebie

WYDZIAŁY