Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O budżecie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

O budżecie

 

 

Projekt „Uczelniany budżet partycypacyjny” służy świadomemu współdecydowaniu pracowników, doktorantów i studentów o wydatkach z budżetu Uczelni, poprzez zgłaszanie swoich pomysłów dotyczących w szczególności:

 

  1. poprawy uniwersyteckich przestrzeni, dzięki którym kampus uniwersytecki będzie miejscem jeszcze bardziej przyjaznym,
  2. ulepszenia infrastruktury UPP lub narzędzi informatycznych służących pracownikom, doktorantom i studentom,
  3. poprawy warunków socjalnych,
  4. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  5. integracji społecznej oraz kultury i sportu,
  6. społecznej odpowiedzialności Uczelni.

Celami Projektu są:

  1. aktywizowanie wspólnoty akademickiej do inicjowania działań usprawniających i ułatwiających studiowanie oraz pracę,
  2. aktywne włączenie jak największej grupy pracowników, doktorantów i studentów UPP w proces planowania budżetu Uczelni,
  3. dostarczenie decydentom informacji o potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach pracowników, doktorantów i studentów UPP.

Na cele realizacji Projektu przewidziano w 2023 r. kwotę 60 000 złotych brutto na projekty zgłaszane przez pracowników UPP oraz kwotę 40 000 złotych brutto na projekty zgłaszane przez doktorantów i studentów.
 

Do Budżetu można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować UPP.

 

Zarządzenie Rektora nr 7/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu Projektu „Uczelniany budżet partycypacyjny" 

Załącznik nr 1 do Zarząszenia Rektora nr 7/2023 w sprawie Regulaminu Projektu „Uczelniany budżet partycypacyjny" 

WYDZIAŁY