DO POBRANIA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

BARWY KORPORACYJNE

Podstawowa księga znaku

Logo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oferuje możliwość zakupu licencji na używanie wybranych znaków towarowych Uniwersytetu. Używanie znaków towarowych Uniwersytetu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Uniwersytetu jest niedopuszczalne. Podmioty zainteresowanie używaniem znaków towarowych Uniwersytetu proszone są o kontakt z Centrum Innowacji i Transferu Technologii (http://www.ciitt.up.poznan.pl)

 

 

LOGO POLSKOJĘZYCZNE 

Logo polsokjęzyczne.cdr
Logo polskojezyczne.jpg
Logo polskojęzyczne.pdf
Logo polskojęzyczne.ai

 

LOGO POLSKO-ANGIELSKIE

Logo polsko-angielskie.jpg
Logo polsko-angielskie..cdr
Logo anglojęzyczne.png
Logo anglojęzyczne.pdf

 

LOGO ANGIELSKOJĘZYCZNE

Logo anglojęzyczne.ai
logo angielsko-polskie.cdr
Logo angielsko-polskie.jpg

 

Zarządzenie nr 98/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 98_2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znakow towarowych UPP.pdf

 

Zarządzenie nr 54 /2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zarządzenia nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora UP nr 71/2009 w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

Godło

WZORY PAPIERU FIRMOWEGO

Kody QR