DO POBRANIA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Linia promocyjna UP w Poznaniu

Podstawowa księga logotypu

Logo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oferuje możliwość zakupu licencji na używanie wybranych znaków towarowych Uniwersytetu. Używanie znaków towarowych Uniwersytetu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Uniwersytetu jest niedopuszczalne. Podmioty zainteresowanie używaniem znaków towarowych Uniwersytetu proszone są o kontakt z Centrum Innowacji i Transferu Technologii (http://www.ciitt.up.poznan.pl)

 

 

 

 

Zarządzenie nr 98/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 98_2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znakow towarowych UPP.pdf

 

Zarządzenie nr 54 /2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zarządzenia nr 71/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora UP nr 71/2009 w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora UP nr 102/2009 w sprawie ustalenie wzorów listowników UP w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora UP nr 136/2009 w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wzorów listowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

 

 

 

Księga znaku, Godło

Kody QR

WZORY LISTOWNIKÓW