Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility nr 94/2017 z dnia 14 września 2017 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

nr 94/2017 z dnia 14 września 2017 roku

Zarządzenie nr 94/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu z dnia 14 września 2017 roku w  sprawie  kwot,  wysokości,  terminów  i  procedury  składania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

WYDZIAŁY