nr 94/2017 z dnia 14 września 2017 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 94/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu z dnia 14 września 2017 roku w  sprawie  kwot,  wysokości,  terminów  i  procedury  składania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.