Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility nr 98/2017 z dnia 20 września 2017 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

nr 98/2017 z dnia 20 września 2017 roku

Zarządzenie nr 98/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

WYDZIAŁY