Zarządzenie nr 001/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku