Zarządzenie nr 015/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku