Zarządzenie nr 017/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku